Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã khởi động Chương trình cấp Thẻ Xanh Lao Động EB-3 EW từ năm 1990. Chương trình này nhằm mục đích tuyển người lao động không có tay nghề từ nước ngoài vào làm việc cho các Công ty Bảo trợ Việc làm Hoa Kỳ trong thời gian tối thiểu 01 năm.

Sau khi được Bộ Lao Động cấp Chứng chỉ Lao động và được USCIS chấp thuận, đương đơn này sẽ được phép làm việc cho Công ty Bảo trợ Việc làm tại Hoa Kỳ và được cấp Thẻ Xanh có giá trị 10 năm để trở thành Thường trú nhân (được hưởng mọi quyền lợi cơ bản như một công dân Mỹ).

Các thành viên trong gia đình của đương đơn thỏa mãn các điều kiện đòi hỏi của Bộ Lao Động và USCIS cũng sẽ được cấp thẻ xanh như đương đơn.

Sau khi đương đơn bắt đầu làm việc cho Công ty Bảo trợ Việc làm trên, đương đơn sẽ nhận lương, được bảo hiểm sức khỏe và tất cả các lợi ích khác dành cho nhân viên như ngày phép, ngày nghỉ lễ hoặc nghỉ bệnh, v.v… Đương đơn cũng sẽ được hưởng chính sách Equal Employment Opportunity (tạm dịch là Cơ hội Bình đẳng Việc làm) của Luật Lao động Hoa Kỳ, nhằm bảo vệ sự bình đẳng và không được quyền kỳ thị vì bất kỳ lý do nào, như sắc tộc, màu da, tín ngưỡng tôn giáo, giới tính (cả việc mang thai), tuổi tác, khuyết tật hay thông tin di truyền.

🎯 ĐIỀU KIỆN CHO ĐƯƠNG ĐƠN
– Độ tuổi: Từ 18 đến 55 tuổi.
– Tình trạng sức khỏe tốt.
– Lý lịch trong sạch: Không có tiền án, tiền sự. Không ở lại quá thời hạn lưu trú cho phép của Hoa Kỳ. Không vi phạm pháp luật Hoa Kỳ trước đó.
– Phải làm việc cho Công ty Bảo trợ Việc Làm Hoa Kỳ trong thời gian tối thiểu 01 năm. Sau thời gian này, đương đơn có quyền lựa chọn tiếp tục làm việc hoặc KHÔNG tiếp tục làm việc cho Công ty Bảo trợ.

📋 Đặt lịch tư vấn & Thẩm định hồ sơ miễn phí: https://grandaster.com/dang-ky-tham-du-hoi-thao