THỜI GIAN

09:30 – 12:00
Ngày 10/08/2019

 

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Portland Proper Hotel là dự án khách sạn cao cấp với 232 phòng hạng sang, khu vực tầng thượng và hồ bơi gần 500m2 và nhà hàng với khung cảnh 360 độ. Khách sặn chắc chắn sẽ trở thành “viên ngọc quý” của trung tâm thành phố Portland.

 

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

  • Thời gian hoàn trả: 5 năm (có thể gia hạn tối đa 2 năm)
  • Lợi nhuận: 4%/năm
  • Số lượng suất đầu tư EB-5: 66 suất
  • Số lượng việc làm yêu cầu: 660 việc làm
  • Số việc làm dự án tạo ra: 1.650 việc làm, trung bình 25 công việc/nhà đầu tư
  • Vốn đầu tư mỗi suất EB-5: 500.000 USD
  • Phí quản lý: 50.000 USD

📋 Tìm hiểu thêm về dự án: https://grandaster.com/dau-tu-dinh-cu-my/dau-tu-eb-5/du-an-eb-5/du-an-keu-goi-dau-tu/du-an-proper-hotel-portland/

HÌNH ẢNH HỘI THẢO 

Hinh_hoi_thao_EB5_Properhotel_02

Đại diện của dự án Proper Hotel – Portland giới thiệu dự án

 

Hinh_hoi_thao_EB5_Properhotel