Công ty IDLOGIQ (Hoa Kỳ) đã nghiên cứu thành công giải pháp công nghệ “đột phá” giúp người tiêu dùng dễ dàng xác thực nguồn gốc và thông tin hàng hóa, được FDA chấp thuận cho thử nghiệm trong chuỗi cung ứng thuốc tại Hoa Kỳ; giúp nhà sản xuất cập nhật liên tục hành trình của từng sản phẩm, tình trạng giả mạo hàng hóa, ý kiến phản hồi của khách hàng và bổ sung thông tin mới cung cấp cho người tiêu dùng.