Sở Di Trú Mỹ (USCIS) vừa có thông báo về việc chuyển đổi tình trạng thường trú nhân (visa không định cư sang visa định cư), đương đơn trong 2 diện: Định cư diện việc làm (Employment-based) và Bảo lãnh gia đình (Family-based) có thể nộp đơn I-485 sớm hơn thông thường, dựa trên Bảng ngày nộp đơn (Dates for Filling Chart) – được công bố bởi Bộ Ngoại Giao. Việc được nộp sớm đơn I-485 này sẽ có hiệu lực chỉ trong tháng 10 năm 2018.

Thông thường, Sở Di Trú không cho phép đương đơn diện Định cư việc làm (EB) nộp đơn xin visa trước ngày ưu tiên. Sự thay đổi tích cực này (mặc dù có lẽ chỉ mang tính tạm thời) có ảnh hưởng tích cực đến các đương đơn và người phụ thuộc do họ có thể xin được giấy phép làm việc và giấy phép ra vào Mỹ tạm thời sớm hơn dự kiến một năm trong một số trường hợp.

Vậy thì tin này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư, doanh nhân, nhà quản lý đa quốc gia và những cá nhân có khả năng đặc biệt trong các danh mục cụ thể?

Có lẽ lợi thế quan trọng nhất sẽ dành cho các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam. Như đã thảo luận trước đây, thị trường EB-5 Việt Nam phải đối mặt với tình trạng quá tải đơn lần đầu tiên vào mùa xuân này. Tình trạng quá tải đơn và ùn tắc visa được dự đoán sẽ tiếp diễn trong tương lai gần do nhu cầu EB-5 vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, ngày nộp đơn của Việt Nam vẫn là “Hiện tại” trong Bảng Ngày nộp đơn tháng 10 năm nay. Về cơ bản, điều này có nghĩa là tất cả các đương đơn Việt Nam hiện tại đang ở Hoa Kỳ đã được chấp thuận đơn I-526 (ví dụ: nhà đầu tư – sinh viên có ngày ưu tiên rơi vào năm 2016, 2017 và 2018) sẽ được quyền nộp đơn điều chỉnh tình trạng (từ visa không định cư sang visa định cư) để bắt đầu quá trình thẻ xanh có điều kiện của mình.

Thông tin này, bên cạnh EB-5, còn có ảnh hưởng đến tình trạng của EB-1 trên toàn cầu. Kể từ tháng 10 năm 2018, ngày ưu tiên cho EB-1 trên toàn thế giới sẽ là ngày 1 tháng 4 năm 2017. Tuy nhiên, Ngày nộp đơn của EB-1 trên toàn cầu vào tháng 10 là ngày 1 tháng 6 năm 2018. Do đó, các đương đơn tiềm năng có ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày 1 tháng 6 năm 2018 có thể nộp đơn xin thay đổi tình trạng thường trú nhân theo Ngày nộp đơn này.

Grand Aster

Tổng hợp thông tin từ Hãng luật Green and Spiegel & Sở Di Trú Mỹ USCIS